ನಿಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕೇಳಿ

ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ? ಅದರ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಳು ಯಾವುವು? ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್ನ ಉತ್ತರಗಳು ಯಾವುವು? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು?
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್-ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳ ಕುರಿತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತರಾದ ಡಾ. ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಮೌರೆರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮೌರರ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂನ ಇತಿಹಾಸ, ಅದರ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓದುಗರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

| ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ | ಬೆಂಗಾಲಿ | ಚೈನೀಸ್ | ಆಂಗ್ಲ | ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ | ಕನ್ನಡ | ಮಲಯಾಳಂ | ಮಲಯಉರ್ದು |

->
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ