Seria e urave

libra, bibliotekë, letërsi-3446451.jpg

A mund ta dimë të vërtetën?

Qëllimi i këtij libri është të shprehë qartë faktet kryesore për dy fetë dhe të paraqesë sa më objektivisht ngjashmëritë dhe dallimet. Zoti i Plotfuqishëm u ka dhënë qenieve njerëzore një vullnet të lirë për të zgjedhur. Përgjegjësia për të kërkuar, kuptuar dhe vendosur për të vërtetën qëndron tek secili prej nesh.

->
Lëvizni në krye