Video BTM

Në kërkim të një jete të re | Motivet e konvertimit të të krishterëve dhe myslimanëve

Këto janë historitë e konvertimit të Gjonit dhe Ahmedit. John, një ish-katolik, u konvertua në Islam. Ahmedi, i lindur mysliman, u bë i krishterë. Dr Andreas Maurer identifikoi pesë motive themelore të konvertimit në tezën e tij të doktoraturës. Këto janë: motive fetare, mistike, dashamirëse, socio-politike dhe materiale. Pas prezantimit të historive të të dy të konvertuarve, Dr Maurer jep një analizë të shpejtë të myslimanëve dhe të krishterëve të konvertuar përkatësisht.

Përgjigjja e serisë së konfuzioneve të muslimanëve

Në këtë seri, ne do t'u përgjigjemi disa nga konfuzioneve dhe keqkuptimeve më të zakonshme të muslimanëve rreth Ungjillit të vërtetë.

Përgjigjet e krishtera ndaj ideve dhe praktikave islame

Ne gjejmë se Islami praktikon dhe disa ide shumë interesante dhe nganjëherë mbresëlënëse. Këtu janë disa nga përgjigjet tona për këto gjëra. Shpresojmë që muslimanët dhe të krishterët të mund të ndërveprojnë dhe të angazhohen në këto tema të rëndësishme.

->
Lëvizni në krye