BTM – Ura për myslimanët

Letërsi e botuar

Pyete mikun tënd musliman

Si filloi Islami dhe çfarë mëson ai? Cilat janë grupet dhe lëvizjet e tij? Cilat janë përgjigjet biblike ndaj kundërshtimeve të muslimanëve? Si mund të ndërveprojnë të krishterët me myslimanët?
Këto janë vetëm disa pyetje për të cilat Dr. Andreas Maurer, teolog dhe ekspert i takimeve kristian-myslimane, jep përgjigje të qarta. Maurer e sheh përhapjen e Islamit në mbarë botën jo si një sfidë për kishën e krishterë. Ai paraqet një studim kompakt dhe lehtësisht të kuptueshëm mbi historinë e Islamit, mësimdhënien e tij dhe sfondin fetar. Përshkruhen gjithashtu grupe dhe lëvizje të ndryshme brenda Islamit. Lexuesit do të marrin përgjigje për kundërshtimet e muslimanëve dhe udhëzime praktike për ndërveprim me muslimanët.

Ilustrime Shëmbëlltyra Tregime për Muslimanët

Shumica e njerëzve, përfshirë myslimanët, duan të dëgjojnë histori. Historitë në këtë broshurë duhet t'i bëjnë njerëzit të mendojnë dhe kështu t'i inkurajojnë ata të kërkojnë të vërtetën e Perëndisë. Shumë histori janë marrë nga shëmbëlltyrat në Bibël. Ata u tregojnë të vërtetën biblike njerëzve në situata të jetës së përditshme. Megjithatë, tregimtari duhet të mësojë të përdorë fjalë të cilat mund të kuptohen qartë nga dëgjuesit brenda mjedisit të caktuar kulturor. Historitë mund të shërbejnë gjithashtu si një mjet për t'u përfshirë në biseda me muslimanët. Këto histori janë mbledhur gjatë një periudhe shumëvjeçare. Shpresohet se ato mund të jenë një bekim për të krishterët dhe muslimanët.

Jusufi e pyet Daudën, Fatimja e pyet Ladinë

Bisedë me respekt mes të krishterëve dhe myslimanëve.

Jusufi pyet veten ... Ungjilli. A duhet ta lexoj?

"A duhet ta lexoj apo jo?" Një pyetje e bërë jo vetëm nga Jusufi por nga shumë muslimanë të kulturave, gjuhëve, besimeve dhe grupmoshave të ndryshme. Pra, nëse po i bëni vetes të njëjtën pyetje, këto ide do t'ju ndihmojnë të gjeni përgjigjen.

| anglisht |

->
Lëvizni në krye