Serye ng Tulay

aklat, aklatan, panitikan-3446451.jpg

Malalaman Natin ba ang Katotohanan?

Ang layunin ng aklat na ito ay ipahayag nang malinaw ang mga pangunahing katotohanan tungkol sa dalawang relihiyon at ipakita nang may layunin hangga't maaari ang mga pagkakatulad pati na rin ang mga pagkakaiba. Binigyan ng Makapangyarihang Diyos ang mga tao ng kalayaang pumili. Ang responsibilidad na hanapin, unawain at magpasya para sa katotohanan ay nasa bawat isa sa atin.

->
Mag-scroll sa Itaas