BTM – Tulay sa mga Muslim

Mga BTM Video

Sa Paghahanap ng Bagong Buhay | Mga Motibo ng Pagbabalik-loob ng mga Kristiyano at Muslim

Ito ang mga kuwento ng conversion nina John at Ahmed. Si John, isang dating Katoliko, ay nagbalik-loob sa Islam. Si Ahmed, ipinanganak na Muslim, ay naging Kristiyano. Tinukoy ni Dr Andreas Maurer ang limang pangunahing motibo ng conversion sa kanyang tesis ng doktor. Ang mga ito ay: relihiyoso, mystical, affectionate, socio-political, at material motives. Pagkatapos ipakilala ang mga kuwento ng parehong mga convert, si Dr Maurer ay nagbigay ng mabilis na pagsusuri sa Muslim at Christian convert ayon sa pagkakabanggit.

Serye ng Pagsagot sa Pagkalito ng mga Muslim

Sa seryeng ito, sasagutin natin ang ilan sa mga karaniwang kalituhan at hindi pagkakaunawaan ng mga Muslim tungkol sa tunay na Ebanghelyo.

Mga Tugon ng Kristiyano sa mga Ideya at Kasanayan ng Islam

Nalaman namin na ang mga kasanayan sa Islam at ilang mga ideya ay lubhang kawili-wili at kung minsan ay mind-blogging. Narito ang ilan sa aming mga tugon sa mga bagay na iyon. Umaasa kami na ang mga Muslim at Kristiyano ay maaaring makipag-ugnayan at makisali sa mga nauugnay na paksang ito.

->
Tagalog