BTM – Tulay sa mga Muslim

Nai-publish na Literatura

Tanungin ang Iyong Kaibigang Muslim

Paano nagsimula ang Islam at ano ang itinuturo nito? Alin ang mga grupo at galaw nito? Ano ang mga sagot ng Bibliya sa mga pagtutol ng Muslim? Paano makikipag-ugnayan ang mga Kristiyano sa mga Muslim?
Ito ay ilan lamang sa mga katanungan kung saan si Dr. Andreas Maurer, teologo at dalubhasa sa mga pakikipagtagpo ng Kristiyano-Muslim, ay nagbibigay ng malinaw na mga sagot. Nakikita ni Maurer ang paglaganap ng Islam sa buong mundo na hindi isang hamon sa simbahang Kristiyano. Nagtatanghal siya ng isang compact at madaling maunawaan na survey sa kasaysayan ng Islam, ang pagtuturo at background ng relihiyon. Inilarawan din ang iba't ibang grupo at kilusan sa loob ng Islam. Makakatanggap ang mga mambabasa ng mga sagot sa mga pagtutol ng Muslim at praktikal na mga patnubay para sa pakikipag-ugnayan sa mga Muslim.

Mga Ilustrasyon Mga Parabula Mga Kuwento para sa mga Muslim

Karamihan sa mga tao, kabilang ang mga Muslim, ay mahilig makinig sa mga kuwento. Ang mga kuwento sa buklet na ito ay dapat makapag-isip sa mga tao at sa gayo'y mahikayat silang hanapin ang katotohanan ng Diyos. Maraming kwento ang hango sa mga talinghaga sa Bibliya. Sinasabi nila ang katotohanan sa Bibliya sa mga tao sa pang-araw-araw na sitwasyon sa buhay. Gayunpaman, ang tagapagsalaysay ng kuwento ay kailangang matutong gumamit ng mga salita na malinaw na mauunawaan ng mga tagapakinig sa loob ng partikular na kultural na tagpuan. Ang mga kuwento ay maaari ding magsilbi bilang isang paraan upang makipag-usap sa mga taong Muslim. Ang mga kuwentong ito ay nakolekta sa loob ng maraming taon. Inaasahan na sila ay maging biyaya sa mga Kristiyano at Muslim.

Tinanong ni Yusuf si Dauda, tinanong ni Fatima si Ladi

Magalang na pag-uusap ng mga Kristiyano at Muslim.

Tinanong ni Yusuf ang kanyang sarili ... Ang Ebanghelyo. Dapat ko bang basahin ito?

"Dapat ko bang basahin ito o hindi?" Isang tanong na itinanong hindi lamang ni Yusuf kundi ng maraming Muslim na may iba't ibang kultura, wika, confession at pangkat ng edad. Kaya, kung itatanong mo sa iyong sarili ang parehong tanong, tutulungan ka ng mga ideyang ito na mahanap ang sagot.

| Ingles |

->
Tagalog