BTM - پلی برای مسلمانان

الکتاب - کتاب

به دوره مکاتبه ویژه ما در مورد کتاب مقدس و آموزه های آن، که به طور خاص با در نظر گرفتن پرسشگر مسلمان طراحی شده است، خوش آمدید.
را
در این کتاب، 18 درس را خواهید یافت که شواهدی برای قابل اعتماد بودن کتاب مقدس ارائه می‌کنند. هر درس توسط یک طرح کلی عبادی از محتوای آن پشتیبانی می شود، که تجربه یادگیری جامع را تضمین می کند
را
علاوه بر این، ما یک نمای کلی روشنگر از زندگی عیسی، انجیل، و اهمیت "اهل کتاب" - پیروان مسیح ارائه می کنیم.
را
این کتاب به عنوان یک منبع ارزشمند، حاوی مطالب اساسی شاگردی با هدف آموزش و پرورش و رشد معنوی پیروان جدید عیسی مسیح است.

->
به بالا بروید