BTM – Bridge to Muslims

Can We Know The Truth?

Cover page of Can We Know The Truth book

Ramai pengikut Kristian dan Islam mempunyai maklumat yang salah tentang agama mereka masing-masing dan juga sesama sendiri! Ramai orang menyangka bahawa kedua-dua agama ini adalah lebih kurang sama, tanpa perbezaan akidah dan juga di antara sosok Yesus dan Muhammad, adalah sangat mirip. Ada penganut-penganut daripada kedua-dua kumpulan ini yang meraikan hanya persamaan di antara mereka pula.
Walau bagaimanapun terdapat beberapa persamaan di antara kedua sosok utama ini, adalah tidak wajar untuk kita seharusnya mengabaikan perbezaan di antara mereka. Untuk membezakan kebenarannya, haruslah kita mengetahui segala kebenaran yang nyata bersabit dengan perkara tersebut. Kehendak Pencipta dan Tuhan kita yang telah menyerlahkan diri-Nya dan inginkan semua orang mengenali kebenaran, seperti mana kita boleh membaca di 1 Timotius 2:4: “Yang berkehendakkan semua manusia diselamatkan dan mengetahui apa yang benar.”
Matlamat Buku ini adalah untuk membentangkan dengan jelas fakta-fakta utama tentang kedua-dua agama ini serta menyatakan dengan sejelasnya persamaan dan juga perbezaan di antara mereka. Allah maha Kuasa telah menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Tanggungjawab untuk mencari, memahami dan memutus untuk memilih kebenaran itu terserah kepada setiap di antara kita.

Bahasa Melayu

Can We Know The Truth | Clip 1

Pengakuan Iman dalam Kristian dan Islam

Can We Know The Truth | Clip 2

Sembahyang Dan Doa Dalam Kristian Dan Islam

->
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=1248#!trpen#Tatal ke Atas#!trpst#/trp-gettext#!trpen#