BTM – Tulay sa mga Muslim

Mga mapagkukunan

aklat, aklatan, panitikan-3446451.jpg

Serye ng Tulay

Ang Bridge Series ay isang koleksyon ng mga mapagkukunan na tumutulong sa mga Kristiyano na bumuo ng matalinong mga tulay ng pag-unawa sa mga Muslim mindset.

Nai-publish na Literatura

Mayroon kaming mga mapagkukunan upang makatulong na maunawaan ang iba't ibang relihiyon at pananaw sa mundo. Panitikan sa paghahambing na relihiyon at pagtataguyod ng interfaith dialogue at pagdidisipulo sa Bibliya. Mga tool na tumutulong sa pag-unawa sa Ebanghelyo at Bibliya. Mga praktikal na gabay para sa inter-religious na pakikipag-ugnayan.

bukas na aklat, aklatan, edukasyon-1428428.jpg
sony, lens, walimex-1455038.jpg

Mga BTM Video

Mga mapagkukunan ng multimedia at video.

Bakit Kami Naniniwala

Nagsasagawa kami ng mga online na kurso upang tumulong na masangkapan ang simbahan para sa epektibong outreach.

tawiran, tawiran, transition-4860035.jpg
online, kurso, pagsasanay-4702486.jpg

Mga Online na Kurso

Nagsasagawa kami ng mga online na kurso upang tumulong na masangkapan ang simbahan para sa epektibong outreach.

Mga link

Mga link sa mga kapaki-pakinabang na website.

hibla, cable, wire-4814456.jpg
->
Tagalog