BTM – Tulay sa mga Muslim

Mag-subscribe sa aming newsletter

Huwag palampasin ang mga bagong update tungkol sa aming misyon. Suportahan kami sa pamamagitan ng panalangin habang ginagampanan namin ang ibinigay na tungkulin ng aming Diyos na bumuo ng mga tulay sa Muslim upang ibahagi ang pag-asa, pag-ibig at pagbabagong natagpuan namin kay Hesus na Mesiyas.

Mag-donate

Malugod naming tinatanggap ang iyong pakikilahok para sa alinman sa aming mga proyekto, sa pananalapi. 

->
Tagalog