Maging kasangkot
sa kapana-panabik na ministeryong ito!

Mahal kong kaibigan,

Huwag palampasin ang mga bagong update tungkol sa aming misyon. Suportahan kami habang isinasagawa namin ang bigay-Diyos na gawain na bumuo ng mga tulay sa mga Muslim upang ibahagi ang mabuting balita, pag-ibig at pagbabagong kaligtasan na nakuha namin kay Hesus na Mesiyas.

Maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa mga sumusunod na paraan:

1. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Bridge to Muslims sa mga proyekto, ministeryo at pagsasanay. Ito ay isang aktibo, patuloy at posibleng katamtaman hanggang sa pangmatagalang pakikipagtulungan.

2. Sa pamamagitan ng pananalangin kasama namin at para sa amin at sa aming mga ministeryo.

3. Sa pamamagitan ng pagbibigay at pagbibigay ng iyong suporta sa praktikal at pinansyal, gayundin.

Maaari mong ipahiwatig kung alin at/o alinman sa mga opsyon sa itaas ang gusto mong gawin, sa pamamagitan ng pagsagot sa form sa ibaba.

Salamat at pagpalain ka ng sagana ng Diyos!

Mag-donate

Malugod naming tinatanggap ang iyong pakikilahok para sa alinman sa aming mga proyekto, sa pananalapi. 

->
Mag-scroll sa Itaas