บริดจ์ซีรีส์

หนังสือ ห้องสมุด วรรณกรรม-3446451.jpg

เราสามารถรู้ความจริงได้หรือไม่?

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือการระบุข้อเท็จจริงหลักเกี่ยวกับสองศาสนาอย่างชัดเจนและนำเสนอความเหมือนและความแตกต่างอย่างเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้ให้อิสระแก่มนุษย์ในการเลือก ความรับผิดชอบในการแสวงหา ทำความเข้าใจ และตัดสินใจเพื่อความจริงนั้นอยู่กับเราแต่ละคน

->
เลื่อนไปด้านบน